Body: 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 10 lutego 2017 r.

Brunswick bardzo poważnie traktuje obawy o bezpieczeństwo i ceni sobie relacje z Użytkownikami. 

Polityka prywatności odnosi się do informacji gromadzonych przez Brunswick Corporation, jej podmioty stowarzyszone i zależne w trybie offline i online, w tym m.in. wszystkie strony internetowe i aplikacje, w których jest zamieszczone łącze do niniejszej Polityki prywatności (zbiorczo zwane Witrynami).

Polityka prywatności precyzuje, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu możemy je udostępniać. Ponadto Polityka prywatności opisuje środki podejmowane przez spółkę Brunswick w celu ochrony tych informacji. W tym dokumencie znajdują się także informacje, jak skontaktować się z nami w celu zaktualizowania swoich danych, usunięcia swojego nazwiska z listy korespondencji lub uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności. Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności. Kontynuując korzystanie z naszych witryn, Użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w Polityce prywatności.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

Użytkownik może podać nam dane osobowe, takie jak swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę pracodawcy, adres e-mail, hasło do witryny, informacje demograficzne, finansowe lub zdrowotne na etapie wizyty w Witrynie, zakładania konta w naszych usługach lub rejestrowania albo kupowania produktów w Witrynach. Niektóre z naszych Witryn mogą także oferować opcje interakcji, pobierania lub zapisywania informacji, takich jak zdjęcia lub wpisy na forach.

Brunswick może automatycznie gromadzić informacje o urządzeniach, za pomocą których Użytkownik korzysta z Witryn. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować identyfikator urządzenia, wersję używanej przeglądarki internetowej, dane o geolokalizacji (za zgodą i wiedzą Użytkownika) oraz adresy IP i informacje o przeglądaniu gromadzone przy użyciu plików cookie i sygnalizatorów www. Możemy również automatycznie zbierać informacje o sposobach korzystania przez Użytkownika z Witryn, np. dane o tym, jak Użytkownik wyszukuje i wyświetla zawartość Witryn. Informacje zbierane automatycznie będą powiązane z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. 

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Brunswick może wykorzystywać gromadzone informacje, jeśli ma w tym uzasadniony interes lub występują inne podstawy prawne do ich przetwarzania. W niektórych przypadkach zbieranie danych osobowych może być konieczne do administrowania Witrynami lub dostarczania określonych produktów i usług. Informacje zbierane przez spółkę Brunswick mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • obsługa funkcji Witryn;
 • zarządzanie standardowymi procesami biznesowymi, takimi jak administrowanie Witrynami i udoskonalanie ich treści;
 • analizowanie wydajności i funkcjonalności Witryn;
 • zapobieganie oszustwom; w celu egzekwowania Warunków; w celu zachowania zgodności z przepisami i zobowiązaniami w zakresie sprawozdawczości i egzekwowania umów zawartych ze spółką Brunswick;
 • analizowanie modeli korzystania z Witryn i prowadzenie innych badań rynku;
 • komunikowanie się z Użytkownikami w sprawie produktów i usług Brunswick;
 • prezentowanie reklam w oparciu o zainteresowania Użytkownika;
 • dostarczanie informacji o opcjach finansowania zakupów produktów;
 • zachęcanie Użytkowników do interakcji z innymi klientami w Witrynach, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych; i
 • wysyłanie Użytkownikowi powiadomień, informacji o promocjach, broszur lub innych materiałów marketingowych dotyczących Witryn, produktów i usług oferowanych przez spółkę Brunswick, jej podmioty stowarzyszone, partnerów i autoryzowanych dealerów. 

Brunswick może wykorzystywać dane osobowe do tworzenia profili osobistych Użytkowników. Dane osobowe w profilach mogą być używane do udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące opcji finansowania zakupu produktów lub usług.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania komunikacji marketingowej, Brunswick nie będzie jej wysyłać.      

Witryny Brunswick nie gromadzą informacji o działaniach online Użytkownika na stronach internetowych i w usługach osób trzecich. Dlatego sygnały „Nie śledź” z przeglądarek internetowych nie dotyczą naszych witryn i nie zmieniamy praktyk w zakresie gromadzenia danych i ich wykorzystywania po odebraniu takiego sygnału.

Pozostałe sposoby gromadzenia/wykorzystywania danych osobowych:

informacje podawane przez Użytkownika;

informacje o dokładnej lokalizacji geograficznej. Dostęp do niektórych Witryn może wymagać udzielenia spółce Brunswick zezwolenia na zbieranie informacji o dokładnym położeniu geograficznym w celu dostarczenia Użytkownikowi produktu lub usługi. 

Brunswick może także używać informacji o dokładnym położeniu geograficznym Użytkownika do celów analitycznych i może udostępniać takie dane osobom trzecim, w tym m.in. dealerom i podmiotom świadczącym kierowane usługi reklamowe oraz prowadzącym badania rynku. 

Prośba o podanie informacji. Jeśli Użytkownik poprosi o udzielenie informacji na temat produktów (np. w formie broszury, katalogu lub magazynu) Brunswick może wymagać podania danych osobowych i innych szczegółów, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacji o planowanym przeznaczeniu produktu, zainteresowaniach itd. Użytkownik może podać dodatkowe komentarze i wnioski. Spółka Brunswick lub jej autoryzowany dealer w danym regionie wykorzysta dane Użytkownika do przesłania mu żądanych informacji i może w przyszłości wykorzystywać te dane do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie naszych produktów lub usług.

Biuletyny i inne formy komunikacji. Brunswick może oferować biuletyny w trybie online lub offline oraz inne materiały na temat produktów, usług i promocji. Do założenia konta wymagane jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres fizyczny i adres e-mail. Spółka Brunswick lub jej autoryzowany dealer w obszarze Użytkownika mogą wykorzystywać te informacje do dostarczania żądanych materiałów oraz komunikowania się z Użytkownikiem w sprawie naszych produktów i usług.

Opinie, ankiety i konkursy. Brunswick może oferować Użytkownikom możliwość uczestniczenia w ankietach online, loteriach i konkursach. Gromadzone informacje mogą obejmować dane kontaktowe (np. adres e-mail) oraz demograficzne (np. liczba członków rodziny i przedział dochodów). Udział w ankietach, promocjach i konkursach jest całkowicie dobrowolny. Zatem Użytkownik może zdecydować, czy chce udostępnić jakiekolwiek informacje, czy nie. Spółka Brunswick, jej partnerzy lub autoryzowani dealerzy mogą wykorzystywać te informacje do powiadamiania Użytkowników o wygranych w loteriach i innych programach nagród, do monitorowania lub udoskonalania jakości stron internetowych i komunikacji marketingowej oraz do pozyskiwania zagregowanych danych do analiz marketingowych. Zachęty mogą przybierać formę korespondencji dostarczanej przez U.S. Mail, innych usługodawców lub wiadomości e-mail. 

Praca.  Witryny mogą zawierać łącze do działu Praca, umożliwiając wyszukiwanie wolnych posad i składanie aplikacji poprzez przesłanie CV i innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz historia zatrudnienia. Dane te wykorzystywane są do celów rekrutacyjnych i kontaktowania się z kandydatami w sprawie ewentualnego zatrudnienia. 

Wyszukiwanie dealerów. Niektóre z naszych Witryn umożliwiają znalezienie dealera za pomocą formularza „Znajdź dealera”.  W obszarach, w których usługa jest dostępna, korzystanie z niej jest całkowicie dobrowolne, a Użytkownik może zdecydować, czy podać jakiekolwiek dane osobowe, czy nie. Brunswick prosi o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, pełny adres pocztowy i numer telefonu, aby pomóc Użytkownikowi w znalezieniu odpowiedniego dealera. Informacje te są wykorzystywane do wskazania najbliższego dealera, oceny potrzeb Użytkownika i zapewnienia mu jak najlepszego poziomu usług. Spółka Brunswick lub jej autoryzowany dealer w obszarze Użytkownika mogą wykorzystywać te informacje do bezpośredniego komunikowania się z Użytkownikiem w sprawie naszych produktów i usług.

Sprzedaż online.

Witryny Brunswick. Produkty marki Brunswick mogą być dostępne w sprzedaży bezpośrednio w Witrynach. W przypadku zawierania transakcji w Witrynie spółka Brunswick gromadzi dane osobowe Użytkownika w celu przetworzenia zamówienia. Dane te mogą być gromadzone przez spółkę Brunswick lub autoryzowane zewnętrzne centrum przetwarzania płatności. 

Witryny osób trzecich. Produkty marki Brunswick mogą być dostępne w sprzedaży u autoryzowanych partnerów poprzez ich witryny, które mogą być powiązane z Witrynami Brunswick. W przypadku zawarcia transakcji z autoryzowanym handlowcem zewnętrznym zakup będzie realizowany w jego witrynie, w której obowiązują osobne warunki i polityka prywatności. Należy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności obowiązującymi w witrynie zewnętrznej.

Finansowanie zakupu produktów i refinansowanie kart. W niektórych przypadkach spółka Brunswick może podawać łącza do informacji zewnętrznych dostawców na temat usług finansowania zakupu lub refinansowania kredytów w odniesieniu do niektórych naszych produktów.  Jeżeli pojawi się takie łącze, dane Użytkownika są przekazywane bezpośrednio do dostawcy zewnętrznego, nie do grupy Brunswick.  Należy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności obowiązującymi w witrynie takiego dostawcy zewnętrznego. 

Programy dla właścicieli produktów lub programy nagród. Niektóre z naszych Witryn oferują programy dla właścicieli, programy nagród lub kupony i wymagają podania danych kontaktowych oraz informacji o zakupie produktu w celu zarejestrowania Użytkownika w programie i komunikowanie się z nim.

Rejestracja produktów.  Od czasu do czasu niektóre z naszych Witryn mogą oferować opcję zarejestrowania produktu online. Rejestrując produkt online, Użytkownik zgadza się, że spółka Brunswick, jej partnerzy, autoryzowani dealerzy/dostawcy usług lub zewnętrzne agencje reklamowe mogą kontaktować się z nim w sprawie produktów z różnych przyczyn, w tym m.in. w celu dostarczania powiadomień o produktach zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, w celu świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych, w celu zapewnienia aktualności baz danych należących do Brunswick i prawidłowości procesów biznesowych, a także w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w innych celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Usługi polecenia. Brunswick może oferować usługi polecenia, umożliwiające Użytkownikowi informowanie rodziny i znajomych o naszych produktach oraz treściach Witryn. Korzystanie z usług polecenia podlega następującym warunkom: Brunswick gromadzi adresy e-mail w celu wysłania jednorazowej wiadomości e-mail do wskazanego odbiorcy. Użytkownik — jako nadawca wiadomości — zostanie poinformowany o jej wysłaniu, natomiast Brunswick będzie podmiotem realizujacym usługę dostarczenia wiadomości.

Dostarczanie udziałowcom materiałów w formie elektronicznej. Użytkownicy będący udziałowcami w spółce Brunswick, którzy chcą otrzymywać przeznaczone dla nich materiały pocztą elektroniczną, zostaną poproszeni o zarejestrowanie się w usłudze na stronie Brunswick.com. Zarejestrowanie się umożliwia także udział w głosowaniach w trybie online. Aby się zarejestrować, udziałowiec ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady musi podać Social Security Number lub numer identyfikacyjny podatnika, adres e-mail oraz 4-cyfrowy kod PIN. Udziałowcy z krajów innych niż Stany Zjednoczone i Kanada muszą podać numer konta udziałowca spółki Brunswick, adres e-mail oraz 4-cyfrowy kod PIN. Brunswick wykorzystuje te informacje do weryfikacji tożsamości udziałowców, rejestracji udziałowców w usługach elektronicznego dostarczania materiałów oraz realizowania dostaw elektronicznych i żądanych usług głosowania. Użytkownik może zaktualizować lub anulować rejestrację w Witrynie, podając te same informacje.

Informacje zbierane automatycznie

Brunswick może gromadzić określone informacje przy użyciu zautomatyzowanych mechanizmów, gdy Użytkownik odwiedza nasze Witryny, np. dane o liczbie odwiedzin i wyświetlanych stronach. Informacje te są wykorzystywane do optymalizowania funkcjonalności i treści Witryn pod kątem preferencji odwiedzających. Do gromadzenia informacji o korzystaniu ze stron internetowych Brunswick używa rozmaitych narzędzi, takich jak pliki cookie i sygnalizatory www. Ponadto Brunswick może gromadzić informacje o adresach IP, jak opisano poniżej.

Pliki cookie.  Jak wiele firm, Brunswick korzysta z plików cookie w niektórych Witrynach. Pliki cookie to fragmenty kodu umieszczane w urządzeniach Użytkownika, gdy odwiedza on określone strony internetowe. Pliki cookie pozwalają określić, czy Użytkownik odwiedzał już wcześniej Witrynę, czy wyświetla ją po raz pierwszy; pomagają też zidentyfikować najbardziej interesujące z punktu widzenia Użytkownika funkcje Witryny. Pliki cookie mogą ułatwiać korzystanie z przeglądarki, zapisując preferencje Użytkownika podczas odwiedzin na poszczególnych stronach internetowych.

Większość przeglądarek internetowych oferuje instrukcje, jak wycofać zgodę na używanie nowych plików cookie, powiadamia o instalacji nowych plików cookie i sposobach wyłączenia lub usunięcia istniejących plików cookie. Należy pamiętać, że bez plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności Witryn może być niedostępne.

Sygnalizatory www.  Niektóre strony naszej witryny zawierają sygnalizatory www (zwane też tagami internetowymi, tagami pikselowymi lub czystymi GIFami). Sygnalizatory www umożliwiają osobom trzecim uzyskiwanie informacji, takich jak adres IP komputera, na który pobrano materiały ze strony z aktywnym sygnalizatorem www; adres URL strony, na której pojawia się sygnalizator www; czas pozostawania na stronie z takim sygnalizatorem; typ przeglądarki, której użyto do wyświetlenia strony oraz informacje z plików cookie zainstalowanych przez osobę trzecią.

Adresy IP. Adres IP to niepowtarzalny identyfikator urządzenia elektronicznego używany do identyfikacji i komunikowania się z innymi urządzeniami w Internecie. Gdy Użytkownik korzysta z witryny lub aplikacji Brunswick, możemy mieć dostęp do informacji o adresie IP urządzenia, za pomocą którego Użytkownik połączył się z Internetem. Brunswick może następnie wykorzystywać te informacje do określenia ogólnej lokalizacji fizycznej urządzenia i poznawać lokalizacje, z których Użytkownicy odwiedzają Witryny. Informacje te mogą być także używane do udoskonalania treści i funkcjonalności witryn/aplikacji.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Witryny Brunswick są przeznaczone dla ogółu odbiorców powyżej 13 r. ż. Jeśli Brunswick dowie się, że określone informacje zostały podane przez dziecko poniżej 13 lat, natychmiast usunie takie dane.

ŁĄCZENIE KONT W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niektóre Witryny umożliwiają logowanie się na kontach w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram i Pinterest i powiązanie ich z kontem Brunswick.

Korzystanie z tych funkcji oznacza wyrażenie zgody na uzyskiwanie przez spółkę Brunswick dostępu do wszystkich danych profilowych w sieci społecznościowej, które Użytkownik udostępnił zgodnie z warunkami i polityką prywatności obowiązującymi w takiej sieci. Aby uzyskać informacje na temat danych udostępnianych poprzez konto społecznościowe spółce Brunswick oraz połączonym aplikacjom, jak również na temat zarządzania tymi danymi, w tym dotyczącymi korzystania z naszych Witryn, należy zapoznać się z ustawieniami prywatności konta w sieci społecznościowej. 

Brunswick nie przechowuje nazwy użytkownika i hasła konta w sieci społecznościowej dłużej niż jest to konieczne do interakcji. Aby anulować powiązanie konta w sieci społecznościowej z kontem Brunswick, należy przejść do ustawień konta w sieci społecznościowej.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Brunswick może udostępniać informacje podawane przez Użytkownika swoim podmiotom stowarzyszonym, partnerom biznesowym lub autoryzowanym dealerom w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikiem dotyczącej naszych produktów i usług, wysyłania powiadomień, informowania o promocjach, zachętach, a także dostarczania broszur i innych materiałów marketingowych związanych z Witryną i oferowanymi w niej produktami i usługami. Brunswick może udostępniać osobom trzecim, takim jak dealerzy, agencje reklamowe i badawcze, informacje o dokładnym położeniu geograficznym Użytkownika za jego zgodą.

Ponadto spółka Brunswick może udostępniać dane Użytkownika osobom trzecim świadczącym w jej imieniu usługi i zapewniającym funkcje, w tym na potrzeby dostarczania produktów i usług, administrowania ankietami i konkursami, obsługi recenzji produktów i komunikacji z Użytkownikiem. Wspomniane osoby trzecie nie są upoważnione przez Brunswick do wykorzystywania lub ujawniania danych Użytkownika do celów innych niż niezbędne do realizacji usług w naszym imieniu lub wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Ponadto Brunswick może ujawnić dane Użytkownika w następujących sytuacjach:

 • gdy jest to konieczne na podstawie przepisów prawa lub w związku z postępowaniem sądowym;
 • gdy wymagają tego organy ścigania lub inne podmioty administracji publicznej;
 • gdy Brunswick ma przekonanie, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu niedopuszczenia do powstania szkody fizycznej lub finansowej albo w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia nielegalnych działań;
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby;
 • w celu egzekwowania Warunków;
 • w celu ochrony własności, usług i tytułów prawnych grupy Brunswick;
 • w celu zapobiegania oszustwom wymierzonym w spółkę Brunswick, jej podmioty stowarzyszone, partnerów biznesowych lub autoryzowanych dealerów;
 • w celu ułatwiania realizacji audytów, wspomagania funkcji zarządzania przedsiębiorstwem i zachowania zgodności z prawem; lub
 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Brunswick zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o Użytkowniku w przypadku zbycia lub przeniesienia praw do całości lub części przedsiębiorstwa lub jego zasobów.

PRZEPISY STANU KALIFORNIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Rezydenci stanu Kalifornia mają — na mocy punktu 1798.83 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia (California Civil Code) — prawo do zażądania informacji o udostępnianiu przez Brunswick ich danych osobowych osobom trzecim na potrzeby bezpośredniej komunikacji marketingowej za poprzedni rok kalendarzowy. Brunswick dostarczy Użytkownikowi listę kategorii udostępnionych danych osobowych oraz nazwy i adresy stron trzecich, którym takie informacje zostały przekazane. Aby zgłosić takie żądanie, należy napisać e-mail na adres privacy@brunswick.com i załączyć dokument poświadczający status mieszkańca stanu Kalifornia.

Niektóre Witryny umożliwiają Użytkownikom publikowanie treści.  Rezydenci stanu Kalifornia poniżej 18 r. ż., będący zarejestrowanymi użytkownikami jakiejkolwiek witryny, w której obowiązują niniejsze zasady, mają — na mocy punktu 22581 Kodeksu Spółek i Zawodów Stanu Kalifornia (California Business and Professions Code) — prawo do zażądania usunięcia opublikowanych przez siebie treści i informacji. Aby zgłosić takie żądanie, należy napisać e-mail na adres privacy@brunswick.com i zamieścić szczegółowy opis przedmiotowych treści lub informacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty poświadczające status mieszkańca stanu Kalifornia i wiek wnioskodawcy. Należy pamiętać, że zgłoszenie żądania nie gwarantuje całkowitego usunięcia treści lub informacji opublikowanych przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach prawo nie wymaga lub zabrania ich usunięcia, nawet po otrzymaniu żądania.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn, podawane dla wygody Użytkownika i w celach informacyjnych. Witryny osób trzecich mogą działać niezależnie od naszych. W witrynach, do których łącza znajdują się na naszych stronach, mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania ze stron osób trzecich. W maksymalnym zakresie wszelkie odwiedzane przez Użytkownika strony internetowe nie stanowią części niniejszej Witryny, a Brunswick nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, sposoby korzystania z nich, ani obowiązujące w nich praktyki w zakresie prywatności.

REKLAMY OSÓB TRZECICH

Osoby trzecie, w tym agencje reklamowe, mogą zbierać informacje, także dane osobowe, dotyczące aktywności Użytkownika w różnych witrynach na przestrzeni czasu.  Te osoby trzecie mogą także świadczyć na rzecz spółki Brunswick usługi w zakresie gromadzenia danych, raportowania, pomiarów interakcji, analiz i dystrybucji materiałów marketingowych oraz reklam.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad gromadzenia danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o praktykach osoby trzeciej w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych, należy zapoznać się z jej polityką prywatności. Wielu reklamodawców zewnętrznych, a także niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia przenośne umożliwiają rezygnację z otrzymywania materiałów reklamowych osób trzecich. Informacje i zasoby dotyczące rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych kierowanych na podstawie zainteresowań Użytkownika można znaleźć na stronie Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/.  Ponadto Użytkownik może zablokować w urządzeniu przenośnym opcję śledzenia swojej aktywności w Internecie i otrzymywanie kierowanych materiałów marketingowych od niektórych reklamodawców, korzystając z aplikacji App Choices, dostępnej do pobrania na stronie www.aboutads.info/appchoices.   Należy pamiętać, że rezygnacja przy użyciu tych mechanizmów nie zapobiegnie prezentowaniu reklam. Urządzenie Użytkownika będzie nadal wyświetlało reklamy o charakterze ogólnym podczas odwiedzin w Witrynie i innych miejscach w Internecie.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Witryny, do których odnosi się niniejsza Polityka prywatności, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych, chyba że określono inaczej. Korzystając z Witryn lub podając w nich dane osobowe, Użytkownik przesyła swoje dane osobowe bezpośrednio do spółki Brunswick do Stanów Zjednoczonych. Ponadto Brunswick może przekazywać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryn do innych krajów, w których prowadzi działalność. Przepisy regulujące ochronę danych osobowych mogą być w tych krajach inne niż w kraju zamieszkania Użytkownika. W przypadku przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów Brunswick zabezpiecza je w sposób opisany w niniejszym dokumencie, nawet jeżeli przepisy o ochronie danych osobowych w kraju docelowym różnią się od analogicznego prawodawstwa w kraju zamieszkania Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

JAK BRUNSWICK CHRONI DANE OSOBOWE

Brunswick stosuje administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia przed utratą, nieupoważnionym użyciem lub dostępem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem informacji podawanych przez Użytkownika podczas korzystania z Witryn.

DOSTĘP DO INFORMACJI I MOŻLIWOŚĆ ICH POPRAWIANIA

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę Brunswick w celu ich sprawdzenia i modyfikowania. Ma także prawo zażądać ich usunięcia. Ponadto Użytkownik ma prawo zażądać dostarczenia kopii informacji zebranych na jego temat przez spółkę Brunswick. W określonych sytuacjach można również zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

Aby złożyć wniosek o możliwość dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez Brunswick lub ich sprawdzenia albo skorygowania, należy napisać na adres privacy@brunswick.com lub skorzystać z form komunikacji przedstawionych w części „Kontakt z nami” poniżej. 

Ze względu na ochronę prywatności i bezpieczeństwo, przed udostępnieniem informacji Brunswick podejmie rozsądne kroki celem zweryfikowania tożsamości Użytkownika (prosząc o podanie hasła i nazwy użytkownika).

Spółka Brunswick powiadomi Użytkownika o wszelkich działaniach podjętych względem jego danych osobowych w odpowiedzi na otrzymany wniosek o ich zmodyfikowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Brunswick przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres obowiązywania odpowiedniej relacji biznesowej lub, jeśli jest to wymagane, zgodnie z harmonogramami i zasadami zarządzania danymi.  W przypadku otrzymania od właściciela danych osobowych wniosku o ich usunięcie Brunswick podejmie rozsądne środki celem zapewnienia usunięcia wszystkich przedmiotowych informacji.  Informacje dotyczące wniosków o uzyskanie dostępu danych, ich skorygowania lub usunięcia znajdują się w części „Dostęp do informacji i możliwość ich poprawiania” niniejszej Polityki.

OPCJE WYBORU DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zaktualizować dane kontaktowe lub preferencje, zażądać usunięcia swoich danych z list mailingowych lub zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przekazywanej na skutek zebrania informacji podczas rejestracji produktu lub z innych źródeł, poprzez:

 • zmianę ustawień na koncie utworzonym za pośrednictwem Witryn;
 • rezygnację z subskrypcji przy użyciu łączy zawartych w wiadomościach e-mail otrzymywanych od spółki Brunswick; lub
 • wysłanie zgłoszenia na adres privacy@brunswick.com albo skorzystanie z metod komunikacji wskazanych w części „Kontakt z nami” poniżej.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  Ma także prawo do złożenia skargi do organu właściwego ds. ochrony prywatności lub danych w swojej jurysdykcji. 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Brunswick może modyfikować postanowienia Polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, zwiększających uprawnienia spółki Brunswick w zakresie wykorzystania wcześniej zebranych danych osobowych Użytkownika, Brunswick uzyska jego zgodę na zmodyfikowane brzmienie postanowień — albo poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w naszej bazie, albo poprzez opublikowanie wyraźnego ogłoszenia w Witrynach. 

KONTAKT Z NAMI

W razie pytań lub opinii dotyczących tej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045
telefon: 855-283-1103 lub 847-735-4002
e-mail: privacy@brunswick.com

CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?